NAJEM OKAZJONALNY - CZYM JEST?

NAJEM OKAZJONALNY – CZYM JEST?

W artykule wyjaśniamy najem okazjonalny różni się od zwykłego i jakich wymaga dodatkowych formalności.

Najem okazjonalny powstał dla ochrony interesów strony Wynajmującej na wypadek problemów z nieuczciwymi najemcami niechcącymi opuścić wynajmowanego mieszkania.

Zawierając umowę najmu okazjonalnego unikamy ryzyka ciągnącego się długimi miesiącami kosztownego procesu eksmisyjnego. To oznacza, że mamy możliwość szybkiej egzekucji komorniczej, opróżnienia lokalu i usunięcia nieuczciwego najemcy.

Umowa najmu okazjonalnego nakłada obowiązek na najemcę złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu. Dodatkowo wymagany jest dokument, w którym najemca wskaże adres innego mieszkania, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji oraz zgodę właściciela wskazanego lokalu na zamieszkanie najemcy w ww przypadku (nie jest konieczna forma aktu not.).

Przy najmie okazjonalnym mamy również możliwość eksmisji najemcy do noclegowni lub schroniska dla bezdomnych.

Przy najmie okazjonalnym art.19 d ustawy z 2001 r. przewiduje specjalny tryb eksmisji:

1. wysłanie najemcy pisemne żądanie opuszczenia lokalu z 7 – dniowym terminem,

2. w przypadku niewykonania, składa się wniosek do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Akt notarialny + sądowa klauzula wykonalności = jest tytułem egzekucyjnym uprawniającym do działania, czyli EKSMITOWANIA NAJEMCY.